Ga naar de inhoud van deze pagina Ga naar het zoeken Ga naar het menu
Vorige pagina

Raadsvergadering

donderdag 25 april 2024

19:30 - 23:00
Locatie

Stadhuis, Raadzaal

Voorzitter
Jeroen Joon

Uitzending

Agendapunten

 1. 1
  Opening
 2. 2

  Bij dit agendapunt kunnen raadsleden vragen stellen aan het college over zaken die op hele korte termijn de aandacht van het gemeentebestuur moeten hebben.

 3. 3
  Vaststellen raadsagenda
 4. 4

  Bij het agendapunt spreekrecht krijgt het publiek de gelegenheid om in te spreken op één van de onderwerpen die voor deze vergadering geagendeerd zijn. Als iemand wil inspreken dan kan dat vooraf bij de raadsgriffier aangemeld worden.

 5. 5

 6. 6

  Op de lijst ingekomen stukken staan brieven die aan de gemeenteraad gestuurd worden door inwoners en organisaties. Ook het college informeert de gemeenteraad soms via deze lijst ingekomen stukken. Het presidium van de gemeenteraad doet bij iedere brief een voorstel over de wijze waarop met de brief moet worden omgegaan.

 7. 7

  Met dit voorstel stelt het college voor om de beleidsuitwerking Natuur en Groen vast te stellen. Hierdoor wordt er geld beschikbaar gesteld om natuur en groen een volwaardige functie te geven in onze gemeente.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (2), Gemeentebelang (3), GroenLinks (1), Harderwijk Anders (8), Partij van de Arbeid (2), SGP (1), VVD (3)
  00:03:59 - 00:05:04 - W. Hollanders
  00:05:12 - 00:06:28 - M. Pijnenburg
  00:06:41 - 00:07:14 - W. Hollanders
  00:07:23 - 00:08:01 - B. Holleman
  00:08:01 - 00:08:55 - W. Hollanders
  00:09:17 - 00:09:32 - B. Holleman
  00:09:43 - 00:10:28 - C. van der Stouw
  00:10:28 - 00:11:07 - W. Hollanders
  00:11:07 - 00:11:13 - C. van der Stouw
  00:11:13 - 00:11:34 - W. Hollanders
  00:11:34 - 00:11:55 - T. Melkert
  00:11:55 - 00:12:36 - W. Hollanders
  00:12:36 - 00:12:57 - M. Heldoorn
  00:12:57 - 00:13:58 - W. Hollanders
  00:14:23 - 00:14:50 - M.M. van Dantzig
  00:14:50 - 00:15:09 - B. Holleman
  00:15:09 - 00:15:26 - T. Melkert
  00:15:26 - 00:15:46 - C. van der Stouw
  00:16:53 - 00:18:13 - M. de Lange
  00:18:18 - 00:19:50 - M. Pijnenburg
  00:19:50 - 00:19:53 - M. de Lange
  00:20:52 - 00:21:13 - M. de Lange
 8. 8

  Met dit voorstel stelt het college voor om een bedrag van € 580.000 in te zetten om uitvoering te geven aan de Interventies Kansrijk Opgroeien. Hierdoor wordt de samenwerking tussen kinderen, ouders, onderwijs en jeugdhulp versterkt. Ook wordt de veerkracht van opvoeders en kinderen versterkt en worden de uitgaven in de specialistische Jeugdhulp verminderd.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (2), Gemeentebelang (3), GroenLinks (1), Harderwijk Anders (8), Partij van de Arbeid (2), SGP (1), VVD (3)
  00:22:23 - 00:22:50 - A. Buurman-Kuiper
 9. 9

  Met dit voorstel stelt het college voor om het bestemmingsplan "Stadsweiden-Randmeer" gewijzigd vast te stellen. Hierdoor is er een planologisch juridisch kader waarbinnen de herontwikkeling van de locatie Randmeer mogelijk wordt. Ook is het een toetsingskader voor de bouw- en gebruiksmogelijkheden van de gebouwen en alle bijbehorende gronden.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (2), Gemeentebelang (3), GroenLinks (1), Harderwijk Anders (8), Partij van de Arbeid (2), SGP (1), VVD (3)
  00:23:46 - 00:25:54 - M. de Lange
  00:25:54 - 00:27:51 - E.H.R. Enklaar
  00:27:51 - 00:28:27 - M. de Lange
 10. 10

  Met dit voorstel stelt het college voor om geld voor de Wet "Goed Verhuurderschap" beschikbaar te stellen voor uitvoering vanuit team Ruimtelijke Dienstverlening.

  Stemuitslag

  voor 100%
  voor
  CDA (3), ChristenUnie (4), D66 (2), Gemeentebelang (3), GroenLinks (1), Harderwijk Anders (8), Partij van de Arbeid (2), SGP (1), VVD (3)
 11. 11

  Bij dit agendapunt behandelt de gemeenteraad voorstellen van fracties om een opdracht of verzoek aan het college te richten dat niet behoort bij één van de andere punten op de agenda van deze vergadering.

  00:29:46 - 00:31:37 - M. de Lange
  00:31:37 - 00:32:41 - M. Pijnenburg
  00:32:41 - 00:33:45 - M. de Lange
  00:33:45 - 00:34:29 - C. van der Stouw
  00:34:29 - 00:35:10 - M. de Lange
  00:35:10 - 00:35:43 - C. van der Stouw
  00:35:43 - 00:36:30 - M. de Lange
  00:36:30 - 00:37:04 - W. Bos
  00:37:04 - 00:37:34 - M. de Lange
  00:37:34 - 00:38:09 - W. Bos
  00:38:09 - 00:39:10 - M. de Lange
  00:40:50 - 00:41:28 - M. de Lange
  00:41:46 - 00:42:41 - M. Pijnenburg
  00:42:41 - 00:43:14 - M. de Lange
  00:43:49 - 00:44:27 - W. Bos
  00:44:33 - 00:44:56 - N. Lammerts van Bueren
 12. 12
  Sluiting